Vlog #1: Về quê ngoại

Chiếc vlog đầu tay quay lại những hình ảnh thân thương trong một ngày mình về thăm quê ngoại.