Book review | Con ngựa bước vào quán bar

Tên quyển sách này nghe như câu mở đầu của một câu chuyện cười. Đúng thế. Và cũng sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi tác giả lấy câu mở đầu ấy để đặt tên cho cuốn sách viết về một buổi diễn hài độc thoại hơn hai tiếng, ngoại trừ việc nó không mang lại tiếng cười.