Categories
Random Stories

Những chuyện đó đây p.1

Series những suy nghĩ không đầu không đuôi, bất chợt nhưng dai dẳng của mình.

Categories
I Read

Book review | Có một phố vừa đi qua phố

Có bao người vừa đi qua phố Có một phố vừa đi qua phố Có chút lòng khẽ chạm … làn rêu. Đinh Vũ Hoàng Nguyên “Có một phố vừa đi qua phố” được xếp vào mục tạp văn, nghĩa là một tác phẩm mà người đọc có thể tìm hiểu, nghiền ngẫm theo bất […]