Book review | Có một phố vừa đi qua phố

Có bao người vừa đi qua phố Có một phố vừa đi qua phố Có chút lòng khẽ chạm … làn rêu. Đinh Vũ Hoàng Nguyên “Có một phố vừa đi qua phố” được xếp vào mục tạp văn, nghĩa là một tác phẩm mà người đọc có thể tìm hiểu, nghiền ngẫm theo bất […]

Read More