Categories
My corner

[HAM] Graffiti Exhibition Opening

This is my very first time having a chance to attend the opening of an exhibition, of anything! While writing these words, I am still excited about the exhibition and overwhelmed with such amazing experience I’ve got. I’ve been interested in museums and art-related events and this opportunity came as a surprise and totally got […]

Categories
My corner

Bucket List 2018

Nhớ lại ngày xưa hồi cấp 3 có làm một cái bucket list với Ngoại Ô nhưng lúc đấy toàn viết mấy cái nhảm nhí hoang đường :))) Xong giờ ngồi nghĩ lại thấy kể ra có một cái mỗi năm để phấn đấu thì cũng hay. So, here is my bucket list version 2018. […]

Categories
My corner

Khai bút đầu năm 2018

Nhân dịp đầu năm 2018, mình muốn viết về một điều gì đó tích cực, ý nghĩa đủ để bắt đầu một năm mới với những điều tốt lành đang chờ đợi phía trước.  Khi viết những dòng đầu tiên của năm mới này, mình đang ngồi trong căn phòng nhỏ của mình bên Phần […]

Categories
Food for thought My corner

Viết cho một ngày đầu đông…

Khi đã sống ở Bắc Âu được một thời gian, không ngắn nhưng cũng chưa đủ dài, thì mùa đông sẽ được định nghĩa khác đi một chút.  Dấu hiệu của một mùa đông ở Phần Lan rõ ràng nhưng cũng chẳng nhất định. Có người cho rằng việc xuất hiện dấu âm trong các […]

Categories
My corner

The first post

Don’t want to write too much on the very first one. Just want to say that it’s good to have a place where I can be myself. Wish me the best :))