5 things I miss about Finland

It’s been already 4 months since I moved back to Vietnam and after those time being away from Finland, I have to admit that I miss this country a lot. Therefore, I am going to list out 5 main things I miss about the country in order to calm this nostalgia (and the excitement for the coming-back trip).

Read More

Mình có “bạn” mới!

Hôm nay mình đã chính thức đón ba người bạn mới – ba bạn cây cực xinh xắn về nhà và cũng bắt đầu một sở thích mới của bản thân!

Read More

[HAM] Graffiti Exhibition Opening

This is my very first time having a chance to attend the opening of an exhibition, of anything! While writing these words, I am still excited about the exhibition and overwhelmed with such amazing experience I’ve got. I’ve been interested in museums and art-related events and this opportunity came as a surprise and totally got […]

Read More

Viết cho một ngày đầu đông…

Khi đã sống ở Bắc Âu được một thời gian, không ngắn nhưng cũng chưa đủ dài, thì mùa đông sẽ được định nghĩa khác đi một chút.  Dấu hiệu của một mùa đông ở Phần Lan rõ ràng nhưng cũng chẳng nhất định. Có người cho rằng việc xuất hiện dấu âm trong các […]

Read More

The first post

Don’t want to write too much on the very first one. Just want to say that it’s good to have a place where I can be myself. Wish me the best :))

Read More