Categories
Random Stories

Những chuyện đó đây p.2

Tiếp tục series những câu chuyện và suy nghĩ không đầu không đuôi, bất chợt nhưng dai dẳng của mình.

Categories
Chuyện

Chuyện lắng nghe

Trong một xã hội nơi con người có quá nhiều thứ cần được ưu tiên thì việc lắng nghe lại gần như trở thành một thứ xa xỉ.

Categories
Random Stories

3.7.2019

It’s been a long time since the last random story and today I was desperately in the need of writing something out.

Categories
Chuyện Food for thought Green Space

Chuyện sống xanh

Thời gian gần đây các phong trào vì môi trường cũng như những xu hướng sống xanh đang nở rộ trên các phương tiện truyền thông và chưa bao giờ lại nhận được sự hưởng ứng tích cực đến vậy từ xã hội. Cá nhân mình nhận thấy đây thực sự là một dấu hiệu đáng mừng khi mọi người đã bắt đầu quan tâm đến chính môi trường sống, đến thiên nhiên và ngôi nhà chung của tụi mình.

Categories
Random Stories

Những chuyện đó đây p.1

Series những suy nghĩ không đầu không đuôi, bất chợt nhưng dai dẳng của mình.

Categories
Let's talk about it

Một chặng đường mới

Lý do cho việc mình quay lại Việt Nam và hướng đi mới cho chiếc blog nhỏ này.