Categories
I've been

Paris, France

Đã tròn một năm kể từ chuyến đi Châu Âu đầu tiên, và chẳng hiểu sao mình cứ lần lữa để đến bây giờ mới ngồi viết lại về những ngày đi chơi ở Paris. Một trong những hậu quả vô cùng to lớn là các sự kiện bây giờ được nhớ rất lộn xộn […]

Categories
I've been

Stockholm, Sweden

Mình đến Thụy Điển vào một ngày tháng 10 năm 2016, nghĩa là đã được một năm rưỡi trôi qua rồi, nhanh thật. Và mình chợt nhớ ra là chưa có bài post nào viết về Thụy Điển khi đang lục lại đống ảnh trong thư mục, rồi quyết định là dù có ngắn gọn […]