25.09.2019 Ưu tiên

Sáng nay đi làm qua một đoạn ngã tư, một phương tiện bị trục trặc giữa đường nên bắt đầu gây ra ách tắc giao thông ngay chỗ giao nhau. Các phương tiện từ bốn phía thì chẳng màng đến chuyện ấy, đèn tui xanh thì tui đi thôi, mà đèn đỏ thì cũng đi […]

Read More

Những chuyện đó đây p.2

Tiếp tục series những câu chuyện và suy nghĩ không đầu không đuôi, bất chợt nhưng dai dẳng của mình.

Read More

3.7.2019

It’s been a long time since the last random story and today I was desperately in the need of writing something out.

Read More

21.3.2018

Today I need to assist my colleague to welcome the candidate for a grant program and take their photos for our catalog. There was a candidate with long curly black hair who asked me to take her photos twice or three times to have the perfect angle. Then she asked me if I know the […]

Read More

20.3.2018

After the super week at our office, we decided to have lunch outside together as a reward for all the hard work and effort spent during last week. As the conversation went on, my colleagues started chatting on the equality in Finland and over the world, pointing out the reality in this country, which still […]

Read More