Thought on FAMILY after reading ‘Commonwealth’

This is not a book review as usual cause I already wrote a brief one on Goodreads right after finishing the book this morning. Even though it’s not one of the bests in my opinion, there are definitely lessons which worth being discussed.

Read More

Mùa ở Phần Lan

Việc được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội đã hình thành trong mình một quan niệm tương đối rõ ràng về bốn mùa trong năm, mỗi mùa có những nét riêng và gắn với kiểu thời tiết tương ứng; xuân -hạ – thu – đông cứ vậy mà quay vòng theo năm tháng, […]

Read More

What would I do if I have money?

I can answer to this question in two ways: the first one is when I know it does not matter what my answer is and I can list out any random things to do with that given amount of money, like, come up with several ideas within seconds. Because I know both the question and […]

Read More

Have you ever wondered what makes you happy in life?

It is when I am sitting at my desk, in the office where I will be an intern for five months till May and literally doing nothing since there is no task left to do that this question pop up. To be honest, I have been asking myself this question many times these days, since […]

Read More

Chuyện làm bạn…

Còn hai ngày nữa là đến Giáng Sinh nên chắc mình trở nên nhạy cảm hơn chút, muốn viết đôi dòng về vấn đề nhạy cảm này. Ừ, chuyện tình cảm luôn là vấn đề nhạy cảm đối với mình vì rõ ràng là không có một nguyên tắc hay quy định nào rõ ràng […]

Read More

Chuyện ăn thịt..

Mình của một năm trước là một đứa yêu thịt hơn bất cứ thứ gì trên đời. Thật sự. Điều tưởng như hiển nhiên này những ai quen biết đều rõ và người thân thiết đều hiểu, là hai đứa mình (mình và thịt) là không thể tách rời :)) Hồi còn bé, có lần […]

Read More