Review sách và lan man đôi dòng về Trung Đông

Trung Đông trong suy nghĩ của mình từng là một điều gì đó rất mơ hồ. Mơ hồ bởi trong suốt 19 năm mình ở Việt Nam, mình nhận biết về Trung Đông qua các bản tin thời sự, qua các tít báo giật gân trên mang với nội dung chẳng mấy tốt đẹp: hết […]

Read More

Oct 2018 note: Có một mình thì làm gì?

Thông thường nhắc đến cụm từ ”một mình” thì đa số mọi người sẽ có xu hướng nghĩ ngay đến những tính từ đi kèm không được tích cực lắm như: chán, cô đơn, buồn, vv. Mình nghĩ một trong những lí do là vì bản thân chúng ta không biết nên làm gì (hoặc […]

Read More

Sep 2018 Note

1. Looks are important. Even though I am well aware that looks does not fully define a person and that in most cases, it is rather the personalities/ characters of the person that makes us stay; I cannot deny the fact that it has always been a huge privilege to have good looks. That fact […]

Read More

Chuyện nghe nhạc

Một vài fact về chuyện nghe nhạc của bản thân: Bản thân mình là một đứa yêu và cần âm nhạc. Trung bình một ngày đi làm bình thường mình sẽ đeo tai nghe tầm 1-2 tiếng đồng hồ khi di chuyển từ nhà đến chỗ làm và ngược lại, tính ra là 1/4 số […]

Read More

21.3.2018

Today I need to assist my colleague to welcome the candidate for a grant program and take their photos for our catalog. There was a candidate with long curly black hair who asked me to take her photos twice or three times to have the perfect angle. Then she asked me if I know the […]

Read More

20.3.2018

After the super week at our office, we decided to have lunch outside together as a reward for all the hard work and effort spent during last week. As the conversation went on, my colleagues started chatting on the equality in Finland and over the world, pointing out the reality in this country, which still […]

Read More