Categories
My corner

Bucket List 2018

Nhớ lại ngày xưa hồi cấp 3 có làm một cái bucket list với Ngoại Ô nhưng lúc đấy toàn viết mấy cái nhảm nhí hoang đường :))) Xong giờ ngồi nghĩ lại thấy kể ra có một cái mỗi năm để phấn đấu thì cũng hay. So, here is my bucket list version 2018.

( I’m gonna pin this post at the home page to keep it updated and let’s see how many of those goals get ticked at the end of this year.)

  1. Đạt trình độ N2 tiếng Nhật.
  2. (Có kinh nghiệm) làm việc liên quan đến tổ chức sự kiện.
  3. Đi du lịch 5 nước (có thể trùng với những nước đã đi).
  4. Đọc 30 đầu sách ( không tính sách dùng cho việc học).
  5. Đi concert K-pop 1 lần.
  6. Lấy được học bổng toàn phần Master về Event Management.
  7. Có một khoản tiết kiệm 3000-5000 eur.
  8. Học một môn nghệ thuật/thể thao mới
  9. Fit body
  10. Được tài trợ đi nước ngoài (tham gia tình nguyện/ nghiên cứu,…)

Vỏn vẹn 10 điều bé nhỏ vậy, nếu thực sự đến cuối năm đạt được cả 10 thì phải ăn mừng to :))) *keep my fingers crossed*

Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.